Ansvarsmerket

+ les mer

Ansvarsmerket


Som gullsmed er man pålagt ved lov å ansvarsmerke alt man produserer og selger i Norge. Hver produsent har sitt unike ansvarsmerke som også blir et stempel på den respektive gullsmeds ferdigheter og produktkvalitet.

Kautokeino Sølvsmies navn og logo har fulgt oss siden 1973. Vi har lenge hatt et ønske om å ta i bruk logoen mer bevisst. Etter å ha stemplet produktene med "FS" (Franz Singer) i snart 40 år, er det en glede å fortelle at vi har et nytt ansvarsstempel som vi merker våre produkter med fremover.

I tillegg til dette er man også pålagt ved lov å finhetsstemple produktene, altså oppgi hva slags edelmetall man har brukt til å lage produktene. 830 S eller 925 S blir brukt til sølv. 585 eller 750 skal brukes på gull.

Med det ønsker vi at logoen ikke bare er synlig for de som bærer sølvet vårt, men at det også vil bli et symbol på kvalitet i Sapmi.

- skjul vindu