Komsekule

Samene mente at hvis det hang sølvkuler over barnevuggen, eller komsen, ville kulene beskytte mot at de underjordiske erstattet barnet med en bytting. Det er muligens slik komsekulene har fått sitt navn. I dag finnes det veldig mange varianter av dem. De brukes som dagligdagse smykker.