5,5 - 9 cm

Vi oppdaterer stadig varene i nettbutikken. Man kan naturligvis selv variere utseende på søljene ved å ha forskjellige heng, løv, forgylling og eventuelt stener. Klikk deg inn på ønsket bilde og bruk vår lupe til å se detaljene på varen.