Dåp

+ les mer

Dåp


Det ble sagt at før et barn ble født ville en jámiš, en avdød som bor under jorden, vise seg for den kommende moren for å fortelle henne hvilket navn barnet skulle få. Dette skulle være et navn fra en person med mange gode egenskaper, egenskaper som barnet kom til å arve. Ble barnet sykt var det fordi navnet ikke passet og det ble da vasket bort. Jámiš kom så med et nytt navn til barnet.

Da kristendommen kom til de samiske områdene ble det innført kirkedåp. Samene mente at den kristne dåpen gjorde barnet sykt. For å unngå sykdom ble det kristne navnet vasket av med bark slik at jámiš kunne komme med et nytt samisk navn til barnet.

Det er enda mange tradisjoner knyttet til denne feiringen. Mange får sin første kofte og sølv til denne dagen. Dette kan bestå av små søljer, barneknapper og koftespenner. Kom gjerne innom slik at vi kan tilpasse det til barnets kofte. 

- skjul vindu